Kulturní specifika

Náboženství a jazyky

Hlavním náboženstvím v Egyptě je islám, ke kterému se hlásí až 90 % všech obyvatel. Sunnité výrazně převažují nad minoritními šíity. Přibližně desetinu egyptské populace představují křesťané, kteří patří v drtivé většině ke koptské pravoslavné církvi.

Pouze okrajově je v zemi judaismus a nové náboženské hnutí Bahá’í.

Úředním jazykem je arabština, někdy se lze domluvit i anglicky a francouzsky. Někteří místní obyvatelé hovoří rovněž núbijsky či některým z berberských dialektů.

Národní mentalita a životní styl

Pro většinu obyvatel Egypta je na prvním místě rodina, jsou tudíž zvyklí držet hodně při sobě. Především ve venkovských oblastech je kladen silný důraz na tradiční hodnoty a islám, ve městech to je patrné o poznání méně. Pokud cestovatel přistupuje k místním lidem s respektem, jsou obvykle velmi vřelí a přátelští.

Podobně jako v případě jiných „jižních“ národů, také v Egyptě se žije až do pozdních nočních hodin. Noční životní styl běžně doprovází hudba a tanec.

Při cestování po Egyptě je třeba pamatovat na to, že se jedná o muslimskou zemi. Mimo hotelové resorty by měly mít obzvláště ženy oblečení zahalující ramena a nohy. Do určité míry se toto pravidlo vztahuje i na muže, kteří by neměli chodit po ulicích pouze v plavkách či s odhalenou horní polovinou těla.

Protože je pro islám nepřípustný alkohol, lze vřele doporučit v tomto směru neprovokovat. Ač si může návštěvník v hotelích i mnoha restauracích poměrně běžně skleničku alkoholu objednat, rozhodně není žádoucí popíjení na veřejnosti. Podobné chování by brali místní obyvatelé jako přímou provokaci.

Při nákupech nejen na tržištích je třeba se připravit na to, že je běžné smlouvat o ceně. Původní cena je vždy silně přemrštěná a prodejce automaticky počítá s tím, že se bude s potenciálním zákazníkem o ceně handrkovat.

Fotografie od Alex Azabache


Za většinu služeb od donesení jídla až po stisknutí tlačítka výtahu se všeobecně očekává takzvaný bakšiš neboli spropitné. Cestovatel bude na žádost o bakšiš narážet prakticky na každém rohu, je proto vhodné mít s sebou vždy dostatek drobných. Obvykle se dává bakšiš v hodnotě 1 až 2 egyptské libry.